Startsida‎ > ‎

Ideell

Du är viktig-du behövs!
I Solbackakyrkan finns en lång tradition av ideellt engagemang. Att anställda och ideella samverkar ger oss en kyrka där många människor kan känna delaktighet och tillhörighet. Vi kan göra mer när vi är många!
 
Varför främja idealitet?
Att engagera sig ideellt har visat sig ge många goda effekter både hos dig som ideell samt hos de som får glädje av ditt engagemang. Du som ideell får vara delaktig och medbestämmande samt får möjlighet att utveckla dina gåvor. Många av de som idag är ideellt engagerade i Solbackakyrkan uttrycker en stor glädje över den gemenskap som det ideella engagemanget lett till.  
 
Hur ser uppdragen ut? 
De ideella uppdragen kan se väldigt olika ut. Det kan röra sig om allt från punktinsatser, som exempelvis servera mat en gång/termin eller skruva ihop nya möbler, till mer regelbundna uppdrag, som tex ingå i ledarteam eller värdgrupper. 
Här följer exempel på områden där du behövs: 
  • Värdgrupp (baka till kyrkfikat, servera, städa, mm) 
  • Vaktmästeri (klippa gräs, fastighetsunderhåll, mm)
  • Gudstjänst (mötesledning, gudstjänstutveckling, ljud mm)
  • Kör/musik (sjunga i kör, spela på gudstjänst, mm)
  • Barn, ungdom och familj (ingå i ledarteam för barnkör, barngrupp, ungdomsgrupp, söndagsskola, mm)
  • Internationellt (ha kontakt med vänförsamling, försäljning av rättvisemärkt, mm)
  • Smågrupp (bokcirkel, samtalsgrupp, Alpha, mm)
  • Diakoni (hembesök, själavård, samtal, mm)
Verkar något område intressant och du vill veta mer, kontakta eller Anneli Almqvist.
 
Du är försäkrad
När du finns i vår verksamhet, oavsett om det är som deltagare eller ideellt engagerad, är du försäkrad genom vår olycksfallsförsäkring som vi har via Folksam. Här kan du läsa vad som gäller rörande försäkringen.
 
Dina idéer är viktiga!
Solbackakyrkan ska få vara en plats där du trivs och vill vara delaktig i, därför är dina idéer och tankar viktiga. Saknar du något? Har du en idé? Dela det med oss så kan Solbackakyrkan bli ännu bättre!
 
Underordnade sidor (1): Ideella uppdrag
Comments