Startsida‎ > ‎Nyheter‎ > ‎

Styrelserapporter

skickad 4 feb. 2014 00:02 av Simon Miderfjäll
Här kommer en samlad rapport från höstens styrelsemöten med styrelsen för Solbackakyrkan.

Styrelsens sammanträde den 9 oktober. Några av huvudfrågorna: Prästtjänsten, med anledning av att Anton Sjöström förklarats obehörig av domkapitlet. Grillstugan, där det inkommit klagomål från närboende. I frågan om grillstugan kommer kontakt att tas med kommunens fältare, samt undersöka möjligheten att röja skogen runt stugan. Arbetsmiljöfrågor. Sandra Pihl Skott har valt att kliva av sitt styrelseuppdrag. Fyllnadsval efter Sandra kommer ske vid kommande årsmöte.

 

Styrelsens sammanträde den 6 november: Missionsföreningens ansvar för SGU-stugan diskuterades. Frågan om minskat ideellt engagemang kring söndagsgänget och –klubben, och hur vi ska tänka i de frågorna. Information om Lena Stegebys arbetsträning på Solbacka under hösten. Prästfrågan togs upp, konstaterades att församlingen överklagat domkapitlets beslut. Konstateras att det fortsatt komma in klagomål på ungdomarna i grillstugan. Angående grillstugan menar sig styrelsen inte ha ansvar för det som sker utanför Solbackakyrkans verksamhet och avser inte göra något mer i frågan än det man redan gjort.

 

Styrelsens sammanträde den 4 december: Vi diskuterade behov av familjedagar. En grupp har bildats som ska arbeta för att genomföra detta under våren. Information om situationen i körerna, där Elin Örebrand inte kommer fortsätta under våren. Lena Stegeby har fortsatt arbetsträna och styrelsen undersöker möjligheten att anställa henne i någon form till våren. Genomgång av uppgifter inför missionsföreningens årsmöte. EFS Västerbotten arrangerar storsamling på Solbackakyrkan den 7/5. Information om EFS riks satsning ”Växtkraft”.

 

Styrelsens sammanträde den 16 januari: Barnkörerna står i nuläget utan ledare och vi letar lösningar. Beslut fattades att anställa Lena Stegeby på en utvecklingsanställning under en ettårsperiod fr o m 15 feburari. Ansvarsgruppernas arbete berörs och ska samordnas med Lenas. Konstaterades att Anton blivit behörigförklarad av överklagandenämnden, samt anställd av församlingen. Genomgång av arbetet inför årsmötet. Budget och bokslutsfrågor. Ny lag om registerkontroll ur belastningsregistret för alla som arbetar med barn. EFS Växtkraft-dagar, dit vi siktar på att få med ca 10 pers.

Comments