Kategorier
Arkivet

Gudstjänst ”Lovsång”

Predikan: Jonny Edorsson.

Mötesledare: Lars Olov Sjöström.

Musik: Margareta Sandman.

Kantor: Roland Wiklund.