1. Evenemang
  2. Gudstjänst

Vy-navigering

Evenemang Views Navigation

Idag

Gudstjänst, ”Döden och livet”

Solbackakyrkan Solbackavägen 3, Holmsund

Predikant: Lars Olov Sjöström. Mötesledning: Åke Anderson. Sång: Edith Fahlgren. Kantor: Roland Viklund

Gudstjänst, ”Rik inför Gud”

Solbackakyrkan Solbackavägen 3, Holmsund

Präst: Anton Sjöström. Mötesledning: Håkan Jonsson. Kantor: Lotta Wastring. Efter gudstjänsten serveras soppa och kaffe. Välkommen att stanna kvar för samtal, information och bön för Solbackakyrkans framtid!

Gudstjänst ”Änglarna”

Solbackakyrkan Solbackavägen 3, Holmsund

Predikan: Donald Duveskog. Mötesledning: Fredrik Lundberg. Musik: Anton Sjöström, Anne-Louise Söderberg, Emil Arnlund, Mattias Winblad von Walter samt barn och ungdomar!

Gudstjänst, ”Lovsång”

Solbackakyrkan Solbackavägen 3, Holmsund

Predikan: Jonny Edorsson. Mötesledare: Lars Olov Sjöström. Musik: Margareta Sandman. Kantor: Roland Wiklund.

Mässa, ”Att leva tillsammans”

Solbackakyrkan Solbackavägen 3, Holmsund

Präst: Rune Persson. Mötesledare: Fredrik Lundberg. Kantor: Lotta Wastring.

Gudstjänst, ”Samhällsansvar”

Solbackakyrkan Solbackavägen 3, Holmsund

Predikant: Birgitta Lanhede. Mötesledare: Anna Södergren. Kantor: Lars Olov Sjöström.

”Mission Possible”

Tegskyrkan Jägarvägen 16, Umeå

Denna söndag har vi ingen egen gudstjänst på Solbacka, utan hänvisar till EFS Västerbottens konferens "Nära Jesus" i Tegskyrkan, Umeå. Årets tema är "Mission Possible". För program och mer information, se www.efsvasterbotten.se/event/narajesus

Gudstjänst, ”Vårt evighetshopp”

Solbackakyrkan Solbackavägen 3, Holmsund

Predikan: Bertil Johansson. Mötesledare: Monika Andersson. Sång och musik: Nathalie Lidqvist Kantor: Roland Viklund.

Mässa, ”Vaksamhet och väntan”

Solbackakyrkan Solbackavägen 3, Holmsund

Präst: Rune Persson. Mötesledare: Monika Andersson. Kantor: Lotta Wastring.

Adventsgudstjänst, ”Ett nådens år”

Solbackakyrkan Solbackavägen 3, Holmsund

Musikgudstjänst i Advent, med sång och musik med Anton Sjöström, Monica Selander, Kören Kören, barnkör och blåsare. Predikan: Lars Olov Sjöström. Mötesledare: Håkan Jonsson.