Musik

Musiken har alltid varit viktig på Solbacka. Körer, barnkörer, musiker och solister medverkar ofta på våra gudstjänster, som en del av eller utöver den ordinarie församlingssången.

I Solbackakyrkan finns två körer: Kören Kören och Kan-Än.