Om Solbackakyrkan

EFS i Holmsund har funnits ända sedan 1905, från början under namnet Sandviks Evangelisk-Lutherska missionsförening

I slutet av 70-talet såg man behovet av nya lokaler, och Solbackakyrkan byggdes och invigdes den 17 september 1978.

Sedan dess har många Holmsundsbor rört sig i lokalerna, bland annat genom Kyrkisgrupper, PoF-grupper, söndagsskola, gudstjänster m.m. 

Mellan 2004 och 2021 var Solbackakyrkan en samarbetskyrka mellan Holmsunds missionsförening och Holmsunds församling. Idag är Solbackakyrkan åter en fristående förening, dock med ett fortsatt samarbete med Holmsunds församling. Det innebär att utöver den verksamhet som missionsföreningen driver, med bland annat gudstjänster och familjeverksamhet, så hyr församlingen kyrkans lokaler för en del av sin barn- och ungdomsverksamhet. Allt i syfte att göra Jesus Kristus känd, älskad och efterföljd.

Välkommen med i vår gemenskap!

Solbackakyrkan vill vara:

 • En öppen kyrka för människor som söker sig till gudstjänst, samtal eller annan verksamhet.
 • En plats för möte mellan Gud och människor.
 • En plats där tro och liv får mötas.
 • Ett sammanhang där man trivs och behövs.
 • … med om att förverkliga EFS övergripande målsättning: människor och samhällen förvandlade av Jesus. 

Styrelse:

 • Monika Andersson (ordf)
 • Roland Viklund (vice ordf)
 • Anton Sjöström (sekr)
 • Christina Berggren (kassör)
 • Fredrik Lundberg
 • Rune Persson

Vill du se Solbackakyrkans protokoll?

Solbackas styrelse- och årsmötesprotokoll finns lagrade på en gemensam Google Drive. Som medlem i Solbackakyrkan kan du få tillgång till dessa. Anmäl dig i formuläret nedan så kommer du att efter några dagar kunna läsa de digitala protokoll som finns. Alla protokoll finns även i pappersformat på kyrkan. Det gäller även protokoll som inte finns digitalt.

Om EFS på distrikts- och riksnivå

EFS i Holmsund är liksom alla andra EFS-föreningar i länet anslutet till EFS i Västerbotten,  som är vårt distrikt. Distriktet samordnar läger och fortbildning för både anställda och frivilliga. Distriktet är också arbetsgivare för anställda i länets EFS-föreningar. 

EFS Riksorganisation har sitt kansli i Uppsala. EFS Riks uppgifter är bl.a. att samordna EFS utlandsmission, att driva Johannelunds teologiska högskola med prästutbildning och bibelskola mm, samt att främja utveckling och nyetablering av EFS arbete i Sverige. 

EFS (Evangeliska FosterlandsStiftelsen) grundades år 1856 och är en självständig organisation inom Svenska kyrkan.

En sammanfattning av vad EFS vill: 

 • uppmuntra och stödja personlig kristen tro  
 • inspirera till andligt samtal och bibelbruk  
 • skapa personligt engagemang för mission såväl globalt som lokalt  
 • betona hela gudsfolkets roll som bärare av kyrkans uppdrag  
 • erbjuda strukturer, mötesplatser och former för detta  

Läs mer om EFS teologiska grund här