Arkivet

Här kommer vi lägga upp material som vi tycker att fler borde få ta del av! Det kan vara predikningar och betraktelser i skriven form, ljudupptagningar från våra gudstjänster och en och annan videosnutt. OBS! För att lyssna på inspelning måste du först klicka på den Gudstjänst som du vill ta del av.

 • Adventsgudstjänst
  Predikant: Donald Duveskog. Mötesledare: Håkan Jonsson. Musik: Adventskör, musiker och solister under ledning av Anton Sjöström. Söndagens tema: ”Ett nådens år”.
 • Go’Kväll, ”J. A. Linder”
  ”J. A. Linder – en mångsidig 1800-talspräst i Umeå och hans minnen.” Föredrag av Lars-Erik Edlund.
 • Gudstjänst
  Präst: Leif Holm. Mötesledare: Monika Andersson. Söndagens tema: ”Kristi återkomst”.
 • Mässa
  Präst: Anton Sjöström. Mötesledare: Tor Lindberg. Musiker: Lotta Wastring. Söndagens tema: ”Vaksamhet och väntan.”
 • Go’Kväll, ”Läsarsånger du känner igen och kan sjunga med i.”
  Sam Sehlström & Ulf Dageryd.
 • Gudstjänst
  Präst: Bertil Johansson. Mötesledare: Roland Viklund. Söndagens tema: ”Förlåtelse utan gräns”.
 • Musik på Solbacka. Emma Örnberg.
  Emma Örnberg – Egen och andras musik om leken, sorgen, kärleken och hoppet. Andakt: Göran Berglund.
 • Go’Kväll, ”En resa genom Bibelns land i ord och ton.”
  Börje och Eva Jonsson samt Jan Åke Forsman berättar från deras resa genom Israel.
 • Gudstjänst
  Dialogpredikan mellan Anton och Lars Olov pga. sjukdom Mötesledare: Lars Olov Sjöström. Musik: Anton Sjöström, Anne-Louise Söderberg & Emil Arnlund. Söndagens tema: ”Samhällsansvar”.
 • Mässa
  Präst: Staffan Nygårdh. Musiker: Lars Olov Sjöström. Söndagens tema: ”Trons kraft”.
 • Ekumenisk gudstjänst
  Präst: Sören Olsson. Mötesledare: Jonny Edorsson. Musik: Anton Sjöström med vänner.
 • Musik på Solbacka. Vokalgruppen SJAL
  Samuel Sundström, Jonas Lundberg, Anna Fahlgren & Lena Nordlund värmer i höstmörkret! Andakt: Donald Duveskog.
 • Gudstjänst
  Präst: Siv Olsson. Mötesledare: Monika Andersson. Sång: Wilma Jonsson & Molly Arnlund. Musiker: Ragnhild Hübsch-Boman. Söndagens tema: ”Döden och livet”.
 • Gudstjänst
  Predikan: Lars Olov Sjöström. Mötesledare: Anne Sjöström. Söndagens tema: ”Ett är nödvändigt”.
 • Mässa
  Präst: Anton Sjöström. Musiker: Lars Olov Sjöström. Söndagens tema: ”Enheten i Kristus”.
 • Musik på Solbacka. ”Djupa spår”
  Jonas Lundberg, sång och David Bergius, klaviatur, framför musik av Sigvart Dalsland. Andakt: Åsa Bergius.
 • Kvällsgudstjänst
  Präst: Leif Holm. Mötesledare: Roland Viklund. Musik: Anton Sjöström, Emil Arnlund, Anne-Louise Söderberg m.fl. Söndagens tema: ”Tro och liv”.
 • Gudstjänst, ”Jesus förhärligad”
  Präst: Rune Persson. Musiker: Anton Sjöström. Mötesledare: Monika Andersson.
 • Mässa, ”Kallelsen till Guds rike”
  Präst: Anton Sjöström. Kantor: Roland Viklund. Anton, Alfred och Emil spelar och sjunger
 • Gudstjänst, ”Vårt dop”
  Präst: Maggan Rehnberg. Mötesledare: Tor Lindberg. Kantor: Lars Olov Sjöström.