Arkivet

Här kommer vi lägga upp material som vi tycker att fler borde få ta del av! Det kan vara predikningar och betraktelser i skriven form, ljudupptagningar från våra gudstjänster och en och annan videosnutt. OBS! För att lyssna på inspelning måste du först klicka på den Gudstjänst som du vill ta del av.

 • Gudstjänst, ”Samhällsansvar”
  Predikant: Birgitta Lanhede. Mötesledare: Anna Södergren. Kantor: Lars Olov Sjöström. Klicka på denna text för att starta uppspelningen
 • Mässa, ”Att leva tillsammans”
  Präst: Rune Persson. Mötesledare: Fredrik Lundberg. Kantor: Lotta Wastring. Klicka på denna text för att starta uppspelningen.
 • Gudstjänst ”Lovsång”
  Predikan: Jonny Edorsson. Mötesledare: Lars Olov Sjöström. Musik: Margareta Sandman. Kantor: Roland Wiklund. Klicka på denna text för att starta uppspelningen
 • Gudstjänst ”Änglarna”
  Predikan: Donald Duveskog. Mötesledning: Fredrik Lundberg. Musik: Anton Sjöström, Anne-Louise Söderberg, Emil Arnlund, Mattias Winblad von Walter samt barn och ungdomar! Klicka på denna text för att starta uppspelningen
 • Gudstjänst, ”Rik inför Gud”
  Präst: Anton Sjöström Mötesledning: Håkan Jonsson Kantor: Lars O Sjöström Klicka på denna text för att starta uppspelningen
 • Gudstjänst ”Döden och livet”
  2021-09-19: Predikant: Lars Olov Sjöström. Mötesledning: Åke Anderson. Sång: Edith Fahlgren. Kantor: Roland Viklund Klicka på denna text för att starta uppspelningen
 • Mässa ”Ett är nödvändigt”
  2021-09-12 Präst: Roland Benerdal. Mötesledare: Roland Viklund. Kantor: Lars Olov Sjöström Klicka på denna text för att starta uppspelning
 • Gudstjänst ”Enheten i Kristus”
  2021-09-05 Predikan: Hans Liljemark Mötesledare: Lars Olov Sjöström Musik: iSing Kantor: Lotta Wastring Klicka på denna text för att starta uppspelning
 • Årshögtid
  2021-08-22: Predikan av Rune Persson Sång och musik av Anton, Emil & Anne-Louise Klicka på denna text för att starta uppspelning
 • Predikan över Matt 25:14-30
  Predikan över Jesu liknelse om talenterna ur Matt 25. Anton Sjöström, Solbackakyrkan den 1/8 2021.
 • Gudstjänst ”Döden och livet”
  2020-09-27 Predikan: Anton Sjöström Mötesledning: Lars Olov Sjöström Kantor: Roland Wiklund Klicka på denna text för att starta uppspelning
 • Gudstjänst ”Ett är nödvändigt”
  2020-09-20 Predikan: Rune Persson Mötesledning: Donald Duveskog Kantor: Lars Olov Sjöström Klicka på denna text för att starta uppspelning
 • Gudstjänst ”Livets källa”
  2020-01-19 Predikan: Anton Sjöström Mötesledning: Tor Lindberg Sång och musik: Anne-Louise Söderberg, Anna Vincent och Johan Öhman Kantor: Roland Viklund Klicka på denna text för att starta uppspelning
 • Gudstjänst ”Trons kraft”
  2019-10-27 Predikan: Donald Duveskog Mötesledning: Tor Lindberg Musik: Anton Sjöström, Emil Arnlund, Anne-Louise Söderberg Klicka på denna text för att starta uppspelning
 • Musikgudstjänst ”Jazz på Solbacka”
  2019-10-06 Musik: Monica Selander, Anton Sjöström, Oscar Fridolfsson, Simon Persson, Tobias Pettersson samt kören Kören. Mötesledning: Lars Olov Sjöström Andakt: Kenneth Ruth Klicka på denna text för att starta uppspelning