Söndagens gudstjänst

I Solbackakyrkan firas gudstjänst på söndagar kl 10, med några få undantag. Det är ofta extra musikinslag i Solbackakyrkans gudstjänster förutom församlingssången, och många ideella är engagerade bland annat i mötesledning, musicerande samt i det praktiska kring gudstjänsten. 

För närvarande har Solbackakyrkan ingen anställd präst. Predikar gör ideella eller tillresta präster och talare. Ibland håller präster från Holmsunds församling i gudstjänsterna, framförallt i samband med familjegudstjänster.

För barnen finns det lite pysselmaterial inne i kyrkan under gudstjänsten, samt möjlighet att leka i vårt lekrum.

Välkommen till gudstjänst!

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Mässa

Solbackakyrkan Solbackavägen 3, Holmsund, Sverige

Präst: Rune Persson. Mötesledare: Anne Sjöström. Musiker: Lars Olov Sjöström. Söndagens tema: "Bana väg för Herren".

Gudstjänst

Solbackakyrkan Solbackavägen 3, Holmsund, Sverige

Präst: Maggan Rehnberg. Annandag jul. Söndagens tema: "Martyrerna".