Söndagens gudstjänst

I Solbackakyrkan firas gudstjänst på söndagar kl 10, med några få undantag. Det är ofta extra musikinslag i Solbackakyrkans gudstjänster förutom församlingssången, och många ideella är engagerade bland annat i mötesledning, musicerande samt i det praktiska kring gudstjänsten. 

För närvarande har Solbackakyrkan ingen anställd präst. Predikar gör ideella eller tillresta präster och talare. Ibland håller präster från Holmsunds församling i gudstjänsterna, framförallt i samband med familjegudstjänster.

För barnen finns det lite pysselmaterial inne i kyrkan under gudstjänsten, samt möjlighet att leka i vårt lekrum.

Välkommen till gudstjänst!

Vy-navigering

Evenemang Views Navigation

Idag

Gökotta på Bräntebacken

Bräntbacken Bräntevägen, Holmsund

Predikan: Anneli Almqvist Kantor: Lars Olov Sjöström

Gudstjänst, ”Vårt dop”

Solbackakyrkan Solbackavägen 3, Holmsund

Predikan: Donald Duveskog. Mötesledare: Håkan Jonsson. Kantor: Lotta Wastring.