Holmsunds församlings barngrupper

I våra lokaler finns även Holmsunds församling, genom den barnverksamhet de driver i våra lokaler. För mer information om församlingens barngrupper, se www.svenskakyrkan.se/holmsund/barn-och-familj/