Frivilligt engagemang

All verksamhet i Solbackakyrkan bygger på människors frivilliga engagemang – alla behövs. Du kanske vill baka till kyrkfikat, har tekniska kunskaper, kan laga strumpor eller vill medverka i gudstjänst? Alla behövs! Du kan engagera dig regelbundet eller vara en resurs som rycker in när det behövs och när det fungerar för dig.

I arbetet med att driva Solbackakyrkan finns bland annat ett antal olika grupper, däribland:

  • Värdgrupperna, som sköter det praktiska i samband med gudstjänst, servering och en del städning.
  • Estetgruppen, som har ansvar för utformningen av kyrkans inre och yttre!
  • Vaktmästargruppen.
  • Ljudgruppen, som har hand om det tekniska i samband med gudstjänster.
  • Kantorsgruppen, som spelar på våra gudstjänster.

Låter något av detta intressant? Välkommen att höra av dig för samtal om hur dina gåvor kan komma i funktion på Solbacka! Anmäl dig nedan så tar vi kontakt med dig. 

Vill du ha tillgång till protokoll, listor för ideella, med mera? Anmäl dig via formuläret nedan, så får du tillgång till vår gemensamma OneDrive inom ett par dagar!