Barn och familj

Barnen har alltid varit viktiga på Solbacka! Många är de barn som passerat Solbackas lokaler genom åren, i Kyrkis, Pussel, Scouter och andra verksamheter. Från och med detta år sker en liten förändring, då Holmsunds församling tar över ansvaret för huvuddelen av de barngrupper som håller till på Solbacka. Mycket kommer dock vara sig likt! För mer information om församlingens barnverksamhet, se församlingens hemsida: www.svenskakyrkan.se/holmsund/barn-och-familj/

Utöver de veckovisa barngrupperna anordnar vi en torsdag i månaden kyrkmiddagar, då du är välkommen till en middag på Solbackakyrkan, med god gemenskap, pyssel för barnen och en avslutande frivillig enkel andakt.