Gudstjänst

På Solbacka firar vi gudstjänst varje söndag kl 10, med några få undantag. Vi strävar efter en gudstjänst med ett enkelt, vardagsnära, tilltal, där såväl vana som ovana kyrkobesökare skall känna sig hemma!

På onsdagar kl 18 jämna veckor under terminerna arrangeras GoKväll, en mötesplats där vi samlas kring en programpunkt i form av föredrag eller musik, fika och en avslutande andakt.