Kategorier
Arkivet

Predikan över Joh 5:1-5

Predikan över berättelsen om den sjuke mannen vid Betesdabadet ur Joh 5. Solbackakyrkan den 30/1 -2022.

Kategorier
Arkivet

Gudstjänst ”Enheten i Kristus”

2021-09-05

Predikan: Hans Liljemark

Mötesledare: Lars Olov Sjöström

Musik: iSing

Kantor: Lotta Wastring

Kategorier
Arkivet

Predikan över Matt 25:14-30

Predikan över Jesu liknelse om talenterna ur Matt 25. Anton Sjöström, Solbackakyrkan den 1/8 2021.

Kategorier
Arkivet

Gudstjänst ”Ett är nödvändigt”

2020-09-20

Predikan: Rune Persson

Mötesledning: Donald Duveskog

Kantor: Lars Olov Sjöström

Kategorier
Arkivet

Gudstjänst ”Trons kraft”

2019-10-27

Predikan: Donald Duveskog

Mötesledning: Tor Lindberg

Musik: Anton Sjöström, Emil Arnlund, Anne-Louise Söderberg

Kategorier
Arkivet

Musikgudstjänst ”Jazz på Solbacka”

2019-10-06

Musik: Monica Selander, Anton Sjöström, Oscar Fridolfsson, Simon Persson, Tobias Pettersson samt kören Kören.

Mötesledning: Lars Olov Sjöström

Andakt: Kenneth Ruth