Kategorier
Arkivet

Gudstjänst, ”Jesus är vårt hopp”

Präst: Kerstin Oderhem.

Musik: Anton Sjöström med vänner.

Mötesledare: Håkan Jonsson.

Kategorier
Arkivet

Gudstjänst, ”Livets källa”

Präst: Kenneth Ruuth.

Mötesledare: Monika Andersson.

Kantor: Lotta Wastring.

Kategorier
Arkivet

Gudstjänst, ”Jesu dop”

Predikan: Lars Olov Sjöström.

Mötesledare: Anne Sjöström.

Kantor: Roland Viklund.

Kategorier
Arkivet

Gudstjänst, ”Herrens moder”

Predikan: Anneli Almqvist.

Mötesledare: Ingrid Svensson.

Musik: Anton Sjöström.

Kategorier
Arkivet

Gudstjänst, ”Bana väg för Herren”

Predikan: Joel Persson.

Sång: Anneli Almqvist.

Kantor: Lars Olov Sjöström.

Mötesledare: Joakim Linder.

Kategorier
Arkivet

Adventsgudstjänst

Välkommen att fira 1:a advent på Solbacka!

Musik: Kören Kören, blåsare, kompband och barnkör under ledning av Anton Sjöström och Monica Selander.

Predikan: Donald Duveskog.

Mötesledning: Håkan Jonsson.

Kategorier
Arkivet

Gudstjänst, ”Kristi återkomst”

Präst: Siv Olsson.

Mötesledning: Tor Lindberg.

Kantor: Roland Viklund.

Kategorier
Arkivet

Mässa, ”Vaksamhet och väntan”

Präst: Anton Sjöström.

Musik: Lotta och Fredrik Wastring.

Mötesledning: Lars Olov Sjöström.

Kategorier
Arkivet

Musik i allhelgonatid

Musik: Monika Selander, Anton Sjöström, Emil Arnlund och Per Lindfors.

Andakt: Staffan Nygård.

Kategorier
Arkivet

Go’Kväll, ”Om sorg och att förlora ett barn”

Stefan Karlsson, Umeå.