Kategorier
Arkivet

Gudstjänst, ”Enheten i Kristus”

Predikant: Jesper Kronhamn.

Mötesledare: Linnéa Sjöström.

Musik: Anton Sjöström, kören Kören m.fl.

Kategorier
Arkivet

Gudstjänst, ”Medmänniskan”

Präst: Anton Sjöström.

Mötesledare: Monika Andersson.

Musiker: Lars Olov Sjöström.

Kategorier
Arkivet

Musik på Solbacka

Orgelmusik med Daniel Gustavsson, före detta organist i Holmsunds församling. LarsOlov Sjöström håller i andakten.

Kategorier
Arkivet

Mässa, ”Nådens gåvor”

Präst: Anton Sjöström.

Mötesledare: Tor Lindberg.

Musiker: Lars Olov Sjöström.

Kategorier
Arkivet

Gudstjänst, ”Andlig klarsyn”

Predikant: Lars Olov Sjöström.

Mötesledare: Anne Sjöström.

Musiker: Roland Viklund.

Kategorier
Arkivet

Gudstjänst, ”Att inte döma”

Präst: Leif Holm.

Mötesledare: Monika Andersson.

Kantor: Ragnhild Hübsch-Boman.

Kategorier
Arkivet

Gudstjänst, ”Vårt dop”

Predikan: Donald Duveskog.

Mötesledare: Håkan Jonsson.

Kantor: Lotta Wastring.

Kategorier
Arkivet

Gudstjänst, ”Hjälparen kommer”

Präst: Anton Sjöström

Kategorier
Arkivet

Mässa, ”Att växa i tro”

Präst: Rune Persson.

Mötesledare: Monika Andersson.

Kantor: Lotta Wastring.

Kategorier
Arkivet

Gudstjänst, ”Vägen till livet”

Präst: Bertil Johansson.

Mötesledare: Lars Olov Sjöström.