Kategorier
Arkivet

Adventsgudstjänst, ”Ett nådens år”

Musikgudstjänst i Advent, med sång och musik med Anton Sjöström, Monica Selander, Kören Kören, barnkör och blåsare.

Predikan: Lars Olov Sjöström.

Mötesledare: Håkan Jonsson.