Kategorier
Arkivet

Gudstjänst, ”Jesu dop”

Präst: Roland Benerdal.

Mötesledare: Lars Olov Sjöström.

Kantor: Roland Viklund.