Kategorier
Arkivet

Gudstjänst, ”Guds mäktiga verk”

Präst: Anton Sjöström.

Mötesledning: Ida och Anna Södergren.

Kantor: Lotta Wastring.