Kategorier
Arkivet

Långfredagsgudstjänst, ”Korset”

Predikan: Lars Olov Sjöström.

Mötesledare: Anne Sjöström.