Kategorier
Arkivet

Mässa, ”Att leva tillsammans”

Präst: Rune Persson.

Mötesledare: Fredrik Lundberg.

Kantor: Lotta Wastring.