Kategorier
Arkivet

Gudstjänst, ”Kärlekens väg”

Präst: Rune Persson.

Mötesledare: Lars Olov Sjöström.

Kantor: Roland Wiklund.