Kategorier
Arkivet

Gudstjänst, ”Prövningens stund”

Präst: Göran Berglund.

Mötesledare: Tor Lindberg.

Kantor: Roland Viklund.