Kategorier
Arkivet

Go’Kväll, ”Hälsa i en ohälsosam tid”.

Göran Waller, läkare och numera pastor i Equmeniakyrkan talar om existentiell hälsa och fyra viktiga aspekter i livet som påverkar den; ”glädje”, ”aktivitet”, ”stå ut med sig själv” och ”tillsammans”. Det blir också tid för frågor o samtal.