Kategorier
Arkivet

Gudstjänst, ”Samhällsansvar”

Predikant: Birgitta Lanhede.

Mötesledare: Anna Södergren.

Kantor: Lars Olov Sjöström.

Kategorier
Arkivet

Mässa, ”Att leva tillsammans”

Präst: Rune Persson.

Mötesledare: Fredrik Lundberg.

Kantor: Lotta Wastring.

Kategorier
Arkivet

Gudstjänst ”Lovsång”

Predikan: Jonny Edorsson.

Mötesledare: Lars Olov Sjöström.

Musik: Margareta Sandman.

Kantor: Roland Wiklund.

Kategorier
Arkivet

Gudstjänst ”Änglarna”

Predikan: Donald Duveskog.

Mötesledning: Fredrik Lundberg.

Musik: Anton Sjöström, Anne-Louise Söderberg, Emil Arnlund, Mattias Winblad von Walter samt barn och ungdomar!

Kategorier
Arkivet

Gudstjänst, ”Rik inför Gud”

Präst: Anton Sjöström

Mötesledning: Håkan Jonsson

Kantor: Lars O Sjöström

Kategorier
Arkivet

Gudstjänst ”Döden och livet”

2021-09-19:

Predikant: Lars Olov Sjöström.

Mötesledning: Åke Anderson.

Sång: Edith Fahlgren.

Kantor: Roland Viklund

Kategorier
Arkivet

Mässa ”Ett är nödvändigt”

2021-09-12

Präst: Roland Benerdal.

Mötesledare: Roland Viklund.

Kantor: Lars Olov Sjöström

Kategorier
Arkivet

Gudstjänst ”Enheten i Kristus”

2021-09-05

Predikan: Hans Liljemark

Mötesledare: Lars Olov Sjöström

Musik: iSing

Kantor: Lotta Wastring

Kategorier
Arkivet

Årshögtid

2021-08-22:

Predikan av Rune Persson

Sång och musik av Anton, Emil & Anne-Louise

Kategorier
Arkivet

Predikan över Matt 25:14-30

Predikan över Jesu liknelse om talenterna ur Matt 25. Anton Sjöström, Solbackakyrkan den 1/8 2021.